Việt Thương

Xuất khẩu thép ống của nhà máy TMK Nga giảm 3% trong Quý 1

 Trong Quý đầu năm nay, sản lượng thép ống đúc xuất khẩu đạt mức 626.000 tấn, không đổi so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 3% so với  Quý trước.

Trong khi đó, sản lượng ống hàn xuất khấu là 396.000 tấn, giảm 95 so với cùng kỳ năm ngoái và 16% so với Quý trước.

Nguồn tin: Satthep.net

Tin tức khác :
VYC KMC Nito Arita 1 2 Gits 3 4 6 7 8 Spain