Việt Thương

Hyundai Steel nhập phế H2 Nhật Bản

 Hiện tại, các nhà cung phế Nhật đang chào bán phế H2 tới Hàn Quốc tại mức giá 33.500-34.000 Yên/tấn FOB.

Trong khi đó, hầu như các nhà cung cấp phế Nhật Bản vẫn chưa sẵn long bán phế H2 tại mức giá thấp hơn 33.000 Yên/tấn FOB.

Nguồn tin: Satthep.net

Tin tức khác :
VYC KMC Nito Arita 1 2 Gits 3 4 6 7 8 Spain