Việt Thương

Giá xuất khẩu phế HMS 80:20 (1&2) Mỹ sang Đài Loan giảm

 Thực tế, giá chào bán từ Mỹ là 356-358 USD/tấn C&F, tuy nhiên, các nhà máy Đài Loan mong muốn giá thấp hơn mức 355 USD/tấn C&F.

Bên cạnh đó, các nhà máy thép Nam Đài Loan đã nhập khoảng 13.000 tấn phế từ Nhật tại mức giá 355 Yên/tấn C&F.

Nguồn tin: Satthep.net

Tin tức khác :
VYC KMC Nito Arita 1 2 Gits 3 4 6 7 8 Spain