Việt Thương
Sản phẩm mới
Hex Nipple
Liên hệ
Available in sizes 1/8" - 4"
Mô tả:
Stainless Steel 316 - 150lb Hex Plug - BSP Thread
Các sản phẩm khác
VYC KMC Nito Arita 1 2 Gits 3 4 6 7 8 Spain